Om Tua og Fladalen

Sagesetra med utsikt til Rindalstøylen i bakgrunnen.
Langevatnet med leirplass for Eid jeger og Fiskelag sine kanoar.
Bakkesætra med Bakkesætervatnet
Bakkesætervatnet ligg ved innkjøringa til Fladalen.
Kanoar ved Langevatnet